תקנון

תקנון אתר פרייסקול

ברוכים הבאים לאתר PriceCall (להלן: “האתר”), אשר מנוהל ובבלעדיות חברת “קשר דיגיטל” (להלן “החברה”).
אנא קרא את תנאי השימוש באתר (להלן: “תנאי השימוש”) בהיכנסך, ובטרם תבצע פעולה כלשהי באתר. אנא קרא את תנאי השימוש בקפידה ודע כי השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים אלו.  תנאי השימוש חלים על שימוש בכל שירות או מידע מכל סוג שהוא באתר, בין אם באינטרנט, דרך מחשב או כל אמצעי תקשורת אחר (לרבות סלולארי).  כל האמור נכתב בלשון יחיד זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם מתייחס גם ללשון נקבה ולרבים.

 • השימוש בשירותי האתר ובתכניו ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה, ללא כל התחייבות או אחריות.
  עם שימושך באתר והשארת הפרטים שלך אתה מצהיר בזאת, כי הדבר נעשה מרצונך האישי ועל אחריותך בלבד.  כמו כן, כל מידע שתמסור לחברה באמצעות האתר או בכל אמצעי אחר, יחשב כמידע לא סודי. האתר והחברה לא יהיו אחראים, ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע שמופיע באתר ו/או באתר של צד שלישי, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא. האתר והחברה מתחייבים שלא למסור את פרטיך האישיים למפרסם אחר, אלא לאותם גופים אשר בחרת לקבל מהם הצעת מחיר. יחד עם זאת, אין הנהלת האתר תישא באחריות כלשהי באם מקום שאליו שלחת את פרטיך ימצא לנכון לעשות בו שימוש אחר, לרבות מיילים ואס אם אס.
 • החברה אינה מתחייבת כי התכנים והמידע אשר מופיעים באתר יהיו תקינים ועדכניים בכל עת, לרבות קישורים ופרסומות . החברה לא תישא בשום אחריות לטעויות ו/או שגיאות לרבות חומר אשר יוצג על ידי מפרסם אחר באתר.  השימוש באתר, במידע בו ובתכניו, הינם על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
 • האתר והחברה אינם מתחייבים כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לאתר אינטרנט או לערוץ מדיה פעיל. החברה תהיה רשאית לבטל קישור באתר או להימנע מהוספת קישור חדש, על פי שיקול דעתה הבלעדית.  כמו כן, אין החברה מתחייבת כי לא תהיה תקלה כלשהי או הפרעה בפעולת האתר, בין אם באינטרנט, ברשת הסלולארית, או בכל מדיה אחרת בה יבחר המשתמש לראות את האתר.
 • בעת מילוי הטופס באתר עם פרטיך האישיים, אתה מאשר כי האתר פרייסקול יעביר את הפרטים שלך באופן ישיר למספר נותני שירות בתחום אותו התעניינת.
 • החברה לא תישא באחריות על התקשורת, או כל פעולה שהיא, שבין המשתמש לבין גורם צד שלישי (ספק ו/או נותן שירות) ולא תישא באחריות על טיבם ואיכותם של המוצרים או השירות שגורם שלישי מציע או מספק, לרבות הליך הרכישה ותנאי הרכישה בין המשתמש לגורם צד שלישי.
 • אתר פרייסקול משמש מנוע חיפוש לקבלת הצעות מחיר והשוואת מחירים למוצרים ו/או שירותים, כפי שמתקבלים על יד גורם שלישי. אין האתר יישא באחריות על התכנים או על תוצאות החיפוש, המוצגים על ידי מנגנון אוטומטי, וכן אין המשתמש יראה בזה כהמלצה או חיווי דעה מצד האתר או החברה. גורם שלישי אשר יעלה בתוצאות החיפוש באתר, אינו בבעלות האתר או בבעלות החברה ולפיכך, החברה אינה אחראית לאי התאמות כלשהם בנתונים המתקבלים מגורם שלישי  ו/או להפרה של זכויות קניין הנובעת מנתונים שמקורם בצדדים השלישיים.
 • האתר אינו אתר מכירות, אינו פועל כאתר מכירות ולפיכך האתר או החברה לא יחשבו כמוכרים. כמו כן, אין במידע אשר מוצג באתר תחליף להתייעצות עם בעל מקצוע.
 • בעת מילוי פרטיך באתר בבקשה להצעות והשוואת מחיר, החברה אינה נושאת באחריות על טיב ואיכות הפניות אותן תקבל חזרה מגורם שלישי ו/או אם תתקבלנה פניות.
 • עם הסכמתך לתנאי השימוש באתר, הינך מאשר כי אתה מוכן לקבל דיוור מהחברה, בו יהיו כלולים גם טיפים ומבצעים מיוחדים וכל מידע פרסומי אחר מהאתר.  כמו כן, על מנת להסיר את עצמך מרשימת הדיוור, יש לפנות אלינו באימייל דרך ה”צור קשר” באתר.

קניין רוחני

התכנים והמידע באתר הינם בבעלות האתר והחברה בלבד. לפיכך, אין להשתמש בתכנים המוצגים באתר לשימוש מסחרי ומעבר לשימוש אישי. כמו כן, אין לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין. כל שימוש שאינו בגדר סביר והגון, יחייב לקבל את הסכמת החברה בכתב ומראש, אחרת יחשב כהפרה ופגיעה בזכויות היוצרים.

שיפוי

כל משתמש בשירותי האתר, אשר יפר תנאים אלה המוצגים לעיל, תהא החברה רשאית להפסיק את פעילותו באתר ולחייבו לשפות את החברה בגין נזקים ו/או הפסדים אשר יגרמו לחברה עקב הפרת תנאי הסכם זה.

הצעות מחירים מבתי עסק למידע והצעות מחיר בתחום: תקנון
מלאו טופס לקבלה של עד 5 שיחות
שלח לי הצעות